Rolfterapie

Práce s přirozenou tělesnou gravitací

Co je to Rolfterapie

Rolfterapie (Strukturální Integrace, známá také jako "Rolfing") je jedinečnou metodou, která využívá přirozené vlastnosti lidského těla (a celého člověka) být v rovnováze v gravitačním poli.

Cílem Rolfterapie je najít a odstranit omezení, která zabraňují tělu (a tedy celému člověku) vytvořit si vlastní, jedinečnou rovnováhu v rámci svých nedokonalostí, cítit se lehce a bezpečně, prožívat život plně a opravdově.

 

Jak to probíhá a kolik to stojí

Rolfterapie probíhá na první pohled podobně jako masáž, kdy terapeut dotykem působí na klienta. Tím však veškerá podobnost s masáží končí. Klient se procesu plně účastní a spolupracuje, často vykonává jemné pohyby, zatímco se terapeut snaží lépe organizovat měkké tkáně (fasciální síť) klienta.

Základní Rolfterapii tvoří deset sezení, která na sebe systematicky navazují. Rozmezí mezi jednotlivými setkáními může být jeden až čtyři týdny. Nemusíte chodit pořád dokola. Naopak! Po ukončení základní "desítky" je dobré alespoň půl roku nic podobného nepodnikat a dovolit, ať se všechno pěkně usadí a rozpohybuje. Nejdříve za půl roku, ale klidně za rok nebo dva (také podle potřeby a uvážení klienta) je možné udělat doplňující tři sezení, ta se mohou opakovat jednou až dvakrát za rok. Celá desítka se znovu neopakuje, pouze v případě vážného úrazu nebo porodu. 

Jedno sezení stojí 1. 200,- Kč a platí se vždy za jednotlivé terapie. Pro každého klienta mám vždy vyhrazeno 90 minut, samotná práce trvá většinou mezi 60 a 90 minutami. 

  • vyřešení dlouhotrvajících "chronických" problémů,
  • návrat k tělesné a duševní harmonii,
  • pomoc s následky úrazů, nemocí a operací
  • gravitace jako pomocník a ne jako zátěž,
  • zmírnění nebo často úplné zmizení bolestí,
  • pocit lehkosti v běžném životě,
  • zlepšení sportovních výkonů,
  • změna myšlení a vnímání světa kolem 

Lepší organizace měkkých tkání těla a uvolnění napětí

Smyslem Rolfterapie je přivést tělo do přirozené rovnováhy s gravitačním polem. Dosahuje se tohoto stavu pomocí 10-ti cca šedesátiminutových lekcí systematické manuální terapie, během kterých dochází k uvolňování a reformování celé sítě pojivových tkání těla - fasciální sítě. Tento proces uvolňuje části těla – páteř, končetiny, trup atd. – z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožní jejich vyrovnání a soulad s gravitačním polem Země.

 

Co jsou to fascie

Následující video (má necelé 3 minuty) krásně a jednoduše popisuje, co jsou to fascie a v čem je jejich význam. 

Cílem není opravit, co je špatně, ale dovolit tělu, aby si rovnováhu vytvořilo samo

Místo snahy vyřešit lokální problém (bolest zad, bolest kolene atd.), kdy se terapeuti zaměřují pouze na samotný problém a maximálně na oblast blízkého okolí, při Rolfterapii se provádí reorganizace myofasciální sítě celého těla. Vždy se tedy nahlíží na "lokální" problém jako na symptom "globálního" neuspořádání celé fasciální sítě těla. K vyřešení tohoto "lokálního" problému dojde v důsledku lepší vyrovnanosti a zároveň větší výkonnosti celého systému.

V gravitačním poli s lehkostí a důvěrou

Základem Rolfterapie je zkoumání vztahu lidského těla a energie pole, ve kterém se člověk pohybuje – gravitačního pole. Gravitační pole země je nesporně nejsilnějším fyzikálním vlivem v životě každého člověka. Také platí, že přiměřený pořádek je energeticky úspornější než nepořádek. Tělo, které je chybně postavené vůči gravitaci, se přizpůsobí – musí se přizpůsobit – směrem dolů působící síle gravitace. Přizpůsobuje se tím, že si vytváří dodatečné podpory v měkkých tkáních. Postupem času může dojít k poškození hybnosti kloubů a svalového potenciálu, čímž dochází k ještě větší nevyváženosti – a vzniká začarovaný kruh napětí a bolestí. 

Dr. Ida P. Rolf

1896 - 1979

Dr. Ida P. Rolf

Rolfterapie - Strukturální Integrace je vědecky ověřený systém změny struktury (stavby a tvaru) těla a výchovy jeho používání. Je to výsledek padesátiletého studia a praxe zakladatelky Dr. Idy P. Rolfové a po její smrti v roce 1979 ještě velkého množství lidí, kteří pokračovali a pokračují v její práci.

Mezi veřejností je tento systém tělesné manipulace znám pod názvem Rolfterapie nebo Rolfing. Strukturální integrace je původní název, který dala Dr. Rolf své celoživotní práci. Je vyučována různými školami po celém světě, mimo jinými "The Guild for Structural Integration".

K označení její metody a terapeutů, kteří ji praktikují, jsou používány názvy Rolfing® a Rolfer®. Jedná se o ochranné známky největší školy, které učí strukturální integraci – The Rolf Institute of Structural Integration®.