Rolfterapie

Práce s přirozenou tělesnou gravitací

Co je to Rolfterapie

Rolfterapie (Strukturální Integrace) je jedinečnou metodou, která využívá přirozené vlastnosti lidského těla (a celého člověka) být v rovnováze v gravitačním poli.

Lidské tělo, pokud je rozumně uspořádané a vyvážené, je gravitační silou podporováno a vyživováno. Většina lidí však zažívá spíše opak, gravitaci vnímají jako něco, s čím je třeba bojovat, co je táhne k zemi... Znáte to? Tak čtěte dál 🙂

 

Jak to probíhá a kolik to stojí

Rolfterapie vypadá na první pohled podobně jako masáž, kdy terapeut dotykem působí na klienta. Tím však veškerá podobnost s masáží končí. Klient se procesu plně účastní a spolupracuje, často vykonává jemné a přesné pohyby, zatímco se terapeut snaží lépe organizovat měkké tkáně (fasciální síť) klienta. Také záměr terapeuta je jiný, než pouhé uvolnění a "promasírování". 

Základní Rolfterapii tvoří deset sezení, která na sebe systematicky navazují. Rozmezí mezi jednotlivými setkáními může několik dní až čtyři týdny. Nemusíte chodit pořád dokola. Naopak! Po ukončení základní "desítky" je dobré alespoň půl roku nic podobného nepodnikat a dovolit, ať se všechno pěkně usadí, rozpohybuje a reorganizuje. Nejdříve za půl roku, ale klidně za rok nebo dva (také podle potřeby klienta) je možné udělat "podesítková" nebo pokročilá tři sezení (většinou jsou 3), ta se mohou opakovat jednou až dvakrát za rok. Celá desítka se znovu neopakuje, pouze v případě vážného úrazu, komplikovaného porodu apod.. 

Důležitou součástí Rolfterapie je aktivní spolupráce klienta. Každá hodina má určitý cíl a výstup, na konci některých setkání klient dostává jednoduchý "domácí úkol", který je někdy pouze pozorovací (např. něčeho si všímat, být k sobě citlivý) a někdy specifický a konkrétní (např. směřovat při chůzi kolena vpřed, upravit způsob sezení atd...). 

Jedno sezení trvá přibližně 60 minut, stojí 2.000,- Kč a platí se vždy za jednotlivé sezení. Platit můžete hotově nebo platební kartou.

  • vyřešení dlouhotrvajících "chronických" problémů,
  • návrat k tělesné a duševní harmonii,
  • pomoc s následky úrazů, nemocí a operací,
  • gravitace jako pomocník a ne jako zátěž,
  • zmírnění nebo často úplné zmizení bolestí,
  • pocit lehkosti v běžném životě,
  • zlepšení sportovních výkonů,
  • změna myšlení a vnímání světa kolem 

Lepší organizace měkkých tkání těla a uvolnění napětí

Smyslem Rolfterapie je přivést tělo do přirozené rovnováhy s gravitačním polem. Dosahuje se tohoto stavu pomocí 10-ti cca šedesátiminutových lekcí systematické manuální terapie, během kterých dochází k uvolňování a reformování celé sítě pojivových tkání těla - fasciální sítě. Tento proces uvolňuje části těla – páteř, končetiny, trup atd. – z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožní jejich vyrovnání a soulad s gravitačním polem Země.

Cílem není opravit, co je špatně, ale dovolit tělu, aby si rovnováhu vytvořilo samo

Místo snahy vyřešit lokální problém (bolest zad, bolest kolene atd.), kdy se terapeuti jiných metod zaměřují pouze na samotný problém a maximálně na oblast blízkého okolí, při Rolfterapii se provádí reorganizace myofasciální sítě celého těla. Vždy se tedy nahlíží na "lokální" problém jako na symptom "globálního" neuspořádání celé fasciální sítě těla. K vyřešení tohoto "lokálního" problému dojde v důsledku lepší vyrovnanosti a zároveň větší výkonnosti celého systému.

V gravitačním poli s lehkostí a důvěrou

Základem Rolfterapie je zkoumání vztahu lidského těla a energie pole, ve kterém se člověk pohybuje – gravitačního pole. Gravitační pole země je nesporně nejsilnějším fyzikálním vlivem v životě každého člověka. Také platí, že přiměřený pořádek je energeticky úspornější než nepořádek. Tělo, které je chybně postavené vůči gravitaci, se přizpůsobí – musí se přizpůsobit – směrem dolů působící síle gravitace. Přizpůsobuje se tím, že si vytváří dodatečné podpory v měkkých tkáních. Postupem času může dojít k poškození hybnosti kloubů a svalového potenciálu, čímž dochází k ještě větší nevyváženosti – a vzniká začarovaný kruh napětí a bolestí. 

Jednoduché tipy pro každý den

Na tomhle videu je několik jednoduchých věcí, na které si můžeme dát pozor během denních činností. 

Dr. Ida P. Rolf

1896 - 1979

Dr. Ida P. Rolf

Rolfterapie - Strukturální Integrace je vědecky ověřený systém změny struktury (stavby a tvaru) těla a výchovy jeho používání. Je to výsledek padesátiletého studia a praxe zakladatelky Dr. Idy P. Rolfové a po její smrti v roce 1979 ještě velkého množství lidí, kteří pokračovali a pokračují v její práci.

Mezi veřejností je tento systém tělesné manipulace znám pod názvem Rolfterapie nebo "Rolfing". Strukturální integrace je původní název, který dala Dr. Rolf své celoživotní práci. Je vyučována různými školami po celém světě. Tyto školy jsou sdruženy v Mezinárodní Asociaci Strukturální Integrace.